Child NamePerformX Score
Gurshabad62
Laksh74
Mahima50
Prateek63
Raghav67
Ritika75
Savreen43
Youg69